You are not logged in - Log in
Sign up for our newsletter! 
Home Dashboards Forum Tools Help Contact Us

Author Topic: Fico-YTL Xi măng chất lượng cho mọi nhà  (Read 32 times)

Offline ficoytl

  • Newbie
  • *
  • Posts: 1
    • View Profile
Fico-YTL Xi măng chất lượng cho mọi nhà
« on: November 05, 2019, 03:11:17 am »
Cuối năm 2018, Tập đoàn YTL (YTL) đã trở thành cổ đông chiến lược của Công ty Cổ phần Xi măng FiCO Tây Ninh (TAFiCO), với cam kết đóng góp vào công cuộc xây dựng tương lai Việt Nam thịnh vượng. Từ đó, bộ nhận diện thương hiệu Công ty Fico YTL đã chính thức ra mắt vào tháng 3 năm 2019.
Công ty Fico-YTL là một trong những công ty xi măng hàng đầu phía Nam với nhà máy chính đặt tại Tây Ninh và các trạm nghiền tại Bình Phước, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh. Lợi thế hệ thống phân phối cho phép chúng tôi tiếp cận phục vụ các công trình nhanh chóng và hiệu quả.
Chi tiết có thể tham khảo tại website fico-YTL

 

Home | Dashboards | Forum | Help | Contact Us | Terms of Service
Powered by Palmer Performance
Copyright © 2019 Palmer Performance Engineering, Inc. All Rights Reserved.